Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą"

W dniu 1 października 2010 LGD „Perły Czarnej Nidy” rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”. Projekt, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii realizowany jest w dziesięciu gimnazjach na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4693

Zapraszamy na "Jarmark twórczości ludowej" do Kowali

"Jarmark twórczości ludowej" w Kowali to impreza zorganizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej. Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała prawie 20 tysięcy zł w ramach konkursu na „Małe projekty” przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, dzięki którym możliwe jest zorganizowanie dwóch imprez – pierwsza już 25 września tego roku, a druga we wrześniu przyszłego roku. „Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy” to imprezy łączące dorobek kulturalny trzech gmin.

Poprawiono: piątek, 31, sierpień 2012 09:54

Odsłony: 3707

Konkurs na „Odnowę i rozwój wsi” zakończony

Zakończył się pierwszy etap konkursu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”. 7 września  wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, które sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski złożone przez gminy będące członkami LGD i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszyscy beneficjenci wnioskowali o maksymalną kwotę dofinansowania z środków LGD tj. o 500 tys. zł. Ponieważ limit środków na to działanie przewidziany w LSR wynosił 1,5 mln zł wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Łączna kwota przewidzianych do realizacji inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł. Poniżej lista wniosków złożonych wraz z kwotami oraz lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Lista wniosków złożonych – pobierz

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4325

Nabór pracowników do nowego projektu

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w związku z realizacją projektu „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekt systemowy: UDA – POKL. 02.02.01 – 00 – 024/09-00  ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Więcej informacji do pobrania poniżej.
 
Nabór na wolne stanowiska pracy - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4888

Zebranie Rady

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż w dniu 26-08-2010  o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Morawica, odbędzie się drugie posiedzenie Rady stowarzyszenia w ramach  konkursu  413/2/2010  dotyczącego działania "Odnowa i rozwój wsi".

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4480

Konkurs "Przyjazna wieś"

W imieniu organizatora - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Tegoroczna edycja jest organizowana w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Zgłoszenia przyjmują Sekretariaty Regionalne KSOW do dnia 31.08.2010 r.  Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o konkursie, regulamin, kartę zgłoszeniową oraz wykaz podmiotów przyjmujących zgłoszenia. Więcej szczegółów na stronie www.ksow.gov.pl.
 
 
 
Ogłoszenie o konkursie - pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz
Regulamin konkursu - pobierz
Wykaz podmiotów - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5260

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi zakończony”

Zakończył się nabór wniosków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”,  który trwał od 19 lipca do 17 sierpnia bieżącego roku. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski złożone przez gminy będące członkami LGD, których łączny koszt realizacji wyniesie 6 166 122,94 zł. Każda z gmin wnioskuje o maksymalną kwotę zwrotu jaką może otrzymać w tym działaniu z środków LGD, a więc o 500 000,00 zł. W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano referentów poszczególnych wniosków i podjęto uchwałę o wykluczeniu z głosowania Radnych nie pozostających bezstronnymi w głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które wpłynęły do biura LGD wraz z tytułem projektu i całkowitymi kosztami realizacji, kosztami kwalifikowanymi i kwotą wnioskowaną:

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4633

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy