Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Seminarium inicjujące projekt„Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”

Dnia 29 października 2010 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się seminarium inicjujące projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowany wspólnie przez „Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ”- Lidera projektu,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego –  partnerów projektu.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4097

Uroczyste spotkanie promujące folder "Brzeziny i Podwole - znane i nieznane zakątki miejscowości"

W dniu 26.10.2010 o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się spotkanie promujące folder „Brzeziny i Podwole – znane i nieznane zakątki miejscowości”. Ta piękna publikacja ukazała się dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.   

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5172

Sprzęt biurowy - zapytanie o cenę

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" realizując projekt "Jestem aktywny  - będę przedsiębiorcą" w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności"planuje zakup sprzętu biurowego. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku poniżej.

Zapytanie o cenę - pobierz (pdf)

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4617

Uroczyste otwarcie "Niemczówki"

26 października 2010 odbyło się uroczyste otwarcie „Niemczówki”.  Najstarsza kamienica w Chęcinach przeszła gruntowny remont, podczas którego rozebrano całą konstrukcję dachu, położono nowy gont, wymurowano kominy. Na poddaszu powstały pokoje gościnne z łazienkami. Dobudowano nową klatkę schodową i budynek kotłowni. Odnowiono nawierzchnię dziedzińca i mury. Do zwiedzania udostępniono piwnice, w których dotychczas był skład opału.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4255

"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą"

W dniu 1 października 2010 LGD „Perły Czarnej Nidy” rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”. Projekt, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii realizowany jest w dziesięciu gimnazjach na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4646

Zapraszamy na "Jarmark twórczości ludowej" do Kowali

"Jarmark twórczości ludowej" w Kowali to impreza zorganizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej. Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała prawie 20 tysięcy zł w ramach konkursu na „Małe projekty” przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, dzięki którym możliwe jest zorganizowanie dwóch imprez – pierwsza już 25 września tego roku, a druga we wrześniu przyszłego roku. „Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy” to imprezy łączące dorobek kulturalny trzech gmin.

Poprawiono: piątek, 31, sierpień 2012 09:54

Odsłony: 3671

Konkurs na „Odnowę i rozwój wsi” zakończony

Zakończył się pierwszy etap konkursu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”. 7 września  wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, które sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski złożone przez gminy będące członkami LGD i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszyscy beneficjenci wnioskowali o maksymalną kwotę dofinansowania z środków LGD tj. o 500 tys. zł. Ponieważ limit środków na to działanie przewidziany w LSR wynosił 1,5 mln zł wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Łączna kwota przewidzianych do realizacji inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł. Poniżej lista wniosków złożonych wraz z kwotami oraz lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Lista wniosków złożonych – pobierz

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4273

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy