Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Dyżury Pracowników

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, iż w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", ostatnie dyżury pracowników LGD w  każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się w dniu:

17-01-2011 r. w godzinach od 8.00 do 9.00 Chęciny - budynek tzw. Niemczówki , ul. Małogoska 7,

17-01-2011r. w godzinach od. 8.00 do 9.00 Morawica - biuro LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38 pok. 9,

17-01-2011r.  w godzinach od 14.00 do 15.00.Sitkówka- Nowiny - Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pok. 23..

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3995

Ważna informacja dla wnioskodawców

W celu ułatwienia Wnioskodawcom przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zamieszczamy poniżej edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Małe projekty". Ponadto informujemy, iż ww. formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Instrukcja wypełniania części D formularza - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4567

Sprzęt biurowy - zapytanie o cenę

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" realizując projekt "Jestem aktywny  - będę przedsiębiorcą" w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" planuje zakup sprzętu biurowego. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe - pobierz (pdf)

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4531

Informacja o dyżurach

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", dyżury pracowników LGD w  każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się:

04-01-2011 r. i 11.01.2011 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 Chęciny - budynek tzw. Niemczówki , ul. Małogoska 7,

07-01-2011 i 14-01-2011 w godzinach od. 8.00 do 12.00 Morawica - biuro LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38 pok. 9,

07-01-2011 i 14-01-2011 w godzinach od. 8.00 do 12.00 Sitkówka-Nowiny - Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, pok. 23.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem

 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4156

Szkolenie dla beneficjentów działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zamierzasz ubiegać się o pomoc na założenie lub rozwój firmy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”? Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jak napisać wniosek o przyznanie pomocy.

 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zaprasza wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na szkolenie z zakresu ogólnych warunków przyznania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych. Szkolenie odbędzie się       5 stycznia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy o godz. 12.00.  Pierwszą część szkolenia nt. w/w konkursu poprowadzi przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, druga część spotkania poprowadzona zostanie przez przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i poświęcona będzie wypełnianiu wniosku, ekonomicznego planu operacji  oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3859

Informacja dla beneficjentów dzialania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W związku z ogłoszonym konkursem na działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zamieszczamy poniżej prezentację z podstawowymi informacjami dla beneficjentów.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - prezentacja

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4536

Chcesz założyć lub rozwinąć mikroprzedsiębiorstwo? przyjdź na spotkanie informacyjne w sprawie dotacji.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, organizuje spotkania informacyjne.

Odbędą się trzy spotkania, po jednym w  każdej z gmin wchodzących w skład LGD w następujących terminach:

17.12.2010   godz.  13.00    Chęciny, w budynku „Niemczówki” ul. Małogoska 7

21.12.2010 godz. 14.00  Sitkówka-Nowiny, Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, sala konferencyjna

22.12.2010 godz. 13.30 Morawica, Urząd Gminy, ul. Kielecka 38, sala konferencyjna

Ponadto w okresie naboru wniosków, tj. od 03  stycznia  do 18  stycznia  pracownicy biura LGD raz w tygodniu będą pełnić dyżury w każdej z gmin. O terminach dyżurów poinformujemy oddzielnie.


 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4468

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy