Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Informacja o dyżurach pracowników biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów, dyżury pracowników LGD w  każdej z gmin obejmujących obszar LSR odbędą się 19.11.2009 r. i 26.11.2009 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Miejsce: Chęciny - budynek tzw. Niemczówki , ul. Małogoska 7, Morawica - biuro LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38 pok. 9, Sitkówka-Nowiny - Urząd Gminy, ul. Białe Zagłębie 25 pok. 23.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem. 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4920

Zmiana terminu spotkania w sprawie „Małych projektów”.

LGD „Perły Czarnej Nidy” informuje, iż spotkanie w miejscowości Chęciny zaplanowane na 06.11.2009 odbędzie się dzień wcześniej, tj. 05.11.2009 o godz. 16.00 w budynku tzw. Niemczówki, ul. Małogoska 7

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4423

Spotkania informacyjne w ramach "Małych projektów"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów, organizuje spotkania informacyjne.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4699

Nabór wniosków na "Małe projekty"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13.11.2009 r. do 30.11.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi 441 500,80 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 311 46 91 wew. 239

 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY "MAŁEGO PROJEKTU" - pobierz

Oświadczenia - informacja - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.xls (odblokowane funkcje formatowania) 29.09.2009

pobierz plik.pdf

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

pobierz plik.xls (wersja edytowalna) 29.09.2009

pobierz plik.pdf (wersja nieedytowalna)

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf


 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5239

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik biura LGD do dnia 26.10.2009 r. wpłynęły trzy oferty kompletne pod względem formalnym. Na podstawie zebranych ofert zostały przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5345

Nabór na pracownika biura LGD

Zarząd STOWARZYSZENIA LGD „Perły Czarnej Nidy” ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Biura LGD – Koordynator projektów

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5807

dni województwa świętokrzyskiego z udziałem lgd "perły czarnej nidy"

30 sierpnia 2009 roku na Placu Artystów w Kielcach odbyła się pierwsza z cyklu trzynastu imprez na jakie składają się Dni Województwa Świętokrzyskiego. Dni Województwa Świętokrzyskiego to przedsięwzięcie o charakterze pikników rodzinnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, które jest formą podziękowania mieszkańcom za zaangażowanie w obronę i ocalenie na mapie administracyjnej kraju naszego województwa, a także ciągły trud wkładany w rozwój naszej „małej Ojczyzny”. Imprezy odbywać się będą we wszystkich miastach powiatowych, a w tej pierwszej udział wzięła Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”. 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5691

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy