Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Seminarium inicjujące projekt„Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”

Dnia 29 października 2010 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się seminarium inicjujące projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowany wspólnie przez „Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ”- Lidera projektu,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego –  partnerów projektu.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: wójt gminy Sitkówka  - Nowiny Stanisław Barycki, wójt gminy Morawica Marian Buras, burmistrz miasta i gminy Chęciny, reprezentanci Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, przedstawiciele „Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ”, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie wraz z animatorami „Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości”, uczniowie. Zgromadzonych gości powitał Arkadiusz Jędras dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, który wyraził nadzieję, że realizacja projektu w przyszłości przyniesie wymierne korzyści dla uczniów uczestniczących w zajęciach „Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości”. Następnie głos zabrał Marcin Dziewięcki – prezes zarządu LGD „Perły Czarnej Nidy”, który przedstawił historię,  cele  działalności stowarzyszenia. Kolejnym prelegentem był Rafał Wilk – wiceprezes LGD „Perły Czarnej Nidy”, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją gospodarczą gmin Sitkówka – Nowiny, Morawica, Chęciny. Jako ostatni wystąpił przedstawiciel Lidera projektu -  „Świętokrzyskiego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o. ” – Łukasz Syska, który przekazał zgromadzonym informację na temat głównych  założeń projektu oraz harmonogramu jego realizacji.Na zakończenie seminarium dyrektorzy szkół podpisali umowę o współpracy
z przedstawicielami LGD „Perły Czarnej Nidy” dotyczącą realizacji zajęć „Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości”.

Seminarium było okazją do omówienia kwestii związanych z rozwojem postaw przedsiębiorczych, tak ważnych w czasach kryzysu gospodarczego.

 

 

 

   

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy