Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

UMOWA NA PROJEKT WSPÓŁPRACY GEOLOGY PODPISANA!

Szanowni Państwo!

z wielką dumą chcielibyśmy obwieścić wszem i wobec, że w dniu 28 lipca 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", reprezentowany przez Prezesa Marcina Dziewięckiego i V-ce Prezes Monikę Piotrowską  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na długo oczekiwany międzynarodowy projekt współpracy „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”, w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Lokalna Grupa Działania 'Perły Czarnej NIdy", jest jednym z partnerów realizowanego projektu wspólpracy "GEOLOGY", którego liderem jest Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".  

Celem projektu współpracy jest "wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach strategicznych dla rozwoju i funkcjonowania geoparków, w tym wzrostu poziomu wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego wśród mieszkańców współpracujących obszarów. 

W ramach projektu nasza LGD zaplanowała m.in organizację trzech eventów, co ma na celu wypromowanie dziedzictwa geologicznego, kulturowego i przyrodniczego GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Gminy Morawica, Chęciny i Nowiny będące członkami naszej LGD są jednocześnie częścią GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WPISANEGO na listę Światowego Dziedzictwa Unesco. 

Pierwszym eventem, w którym mieliśmy swój czynny udzial było Święto Chęcin, w dniach 17-18 czerwca 2023 r.  w Chęcinach. Nasza LGD jako współorganizator miała na wydarzeniu swoje stoisko, na którym współnie z przedstawicielami Geoparku Świętokrzyskiego rozdaliśmy  mnóstwo materiałów promocyjnych w tym folderów, przewodników czy nawet książek dotyczących naszego regionu. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem z Państwa strony, było nam niezmiernie miło móc z Wami spędzić ten czas, porozmawiać face to face. 

Drugi z trzech eventów odbył się w dniach 24 i 25 czerwca 2023 r.  w Morawicy. Występy artystyczne, pokazy śpiewu oraz tańca, konkursy, puszczanie wianków na wodzie, kiermasz potraw regionalnych, te i wiele innych atrakcji czekało na mieszkańców, którzy wzięli udział w Nocy Świętojańskiej. Imprezę nad morawickim zalewem uświetnił koncert zespołu FEEL. Tego dnia LGD "PCN"  miała przyjemność promować GEOPARK ŚWIĘTOKRZYSKI wraz z jego przedstawicielem Panem Michałem Porosem podczas Nocy Świętojańskiej w Morawicy. 

Trzeci event którego jesteśmy również wspołorganizatorem będzie mieć miejsce 01-02 września 2023 r. w Nowinach. W programie m.in. występy: Szkoła Tańca i Ruchu scenicznego Mimesis, studio Piosenki Miniaturka, Orkiestra Dęta Nowiny, Bolechowiczanie, Kowalanki, Szewczanki, Chór Nowina, i wiele by wymieniać. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Andrzej Piaseczny.

Lgd wraza z delegatami z  GEOPARKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO będzie miała swoje stoisko, na którym bedziemy rozdawać przewodniki turystyczne, foldery promocyjne, gadzety. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Liczymy na Państwa obecność. 

"To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości" 

W ramach projektu współpracy, każdy Lgd realizuje niezbędne innowacyjne zadania dla swojego geoparku i tak np. LGD Grupa Łużycka wyda grę i kolorowankę dla dzieci oraz gadżety promocyjne, LGD Partnerstwo Kaczawskie utworzy geoparkowe lapidarium w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie promujące najważniejsze skały wydobywane w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

LGD "Perły Czarnej Nidy", w ramach projektu współpracy GEOLOGY zorganizuje w najblizszym czasie  wyjazd studyjny do Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów oraz Łuk Mużakowa, wyjazd studyjny do Geoparku Czeski Raj,  o czym będziemy informować na bieżaco wszystkich zainteresowanych. Zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu dziedzictwa geologicznego, powstają totemy ekspozycyjne, a także materiały promocyjne. Szkolenie z zakresu dziedzictwa geologicznegoma na celu przekazanie wiedzy na temat dziedzictwa geologicznego obszaru objetego działaniem LGD "Perły Czarnej Nidy". Skierowne będzie do przewodników turystycznych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją i rozwojem obszaru LGD oraz mieszkańców. Uczestnicy nabędą wiedzę o niepowtarzalnych stanowiskach geologicznych i dziedzictwie kulturowym, które decydują o unikatowości obszaru i przyczyniły się do ustanowienia tu Geoparku wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Dzięki zadaniu wiedza będzie dalej przekazywana docierając do kolejnych osób, turystów, mieszkańców. Odbędą się trzy szkolenia: po jednym w każdej gminie. Jedno szkolenie skieowne będzie do 20 osób i trwać będzie 6 h. Poprowadzone zostanie przez przewodnika znającego doskonale dziedzictwo trzech gmin, ktorych dotyczyć będzie szkolenie. Uczestnicy odwiedzą mniej znane stanowiska geologiczne i kulturowe na obszarze LGD. 

Totemy ekspozycyjne stanowić będa nośnik treści informacyjnych i promocyjnych dotyczących zasobów Geoparku Świętokrzyskiego. Treści prezentowane będa w języku polskim i angielskim. Totemy znajdowac się będą w przestrzeniach ogólnodostępnych w gmiach LGD. Zawartość ekspozytorów to poza grafiką i tekstem również dwie specjalne wnęki wraz z modelami/okazami geologicznymi podświetlonymi światłami led. Ekspozytory pełnić będą funkcje reprezentacyjną, informacyjną ale również edukacyjną. 

O postępach realizacji projektu współpracy  GEOLOGY będziemy informować Państwa na bieżąco w zakładce aktualności. 

Eventy

 


Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy