Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gmina Wieliczka i Niepołomice były celem wyjazdu studyjno- integracyjnego, który odbył się 27 września 2017r. w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjno- integracyjnego”, dofinansowanego przez Lokalna Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”. Pierwszym punktem wyjazdu była ferma strusi jako przykład ciekawej zagrody edukacyjnej. Następnie uczestnicy odwiedzili Zamek Królewski w Niepołomicach, który w okresie powojennym popadł w ruinę. Na początku lat 90 zamek stał się własnością Gminy Niepołomice, która dzięki ciekawym pomysłom i inwestycjom sprawiła, że obecnie stanowi turystyczną perełkę regionu. Uczestnicy poznali ciekawe pomysły, a szczególną uwagę wzbudzały te, które można wdrożyć na Zamku Chęcińskim. Kolejnym punktem była Wieliczka, gdzie uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielem LGD Powiat Wielicki, który opowiedział o rozwoju obszarów wiejskich oraz budowaniu produktów turystycznych na przykładzie działań realizowanych ze środków LGD. Ostatnim celem wyjazdu była Kopalnia Soli w Wieliczce, która jest doskonałym przykładem zagospodarowania lokalnych zasobów na cele nie tylko turystyczne, ale także biznesowe, uzdrowiskowe oraz gastronomiczne. Wizyta ta odbyła się na pod kontem zagospodarowania kopalni w Miedziance.

Kolejnym elementem projektu były warsztaty pt. „Lokalne zasoby, problemy i sposoby ich rozwiązywania , z uwzględnieniem informacji o możliwościach korzystania z nich przez osoby w podeszłym wieku (potrzeby i oczekiwania korzystających z nich osób)”. W warsztatach wzięło udział 84 mieszkańców gminy Chęciny w tym 18 mieszkańców poniżej 35 roku życia, którzy wypracowali ciekawe pomysły na rozwój własnego regiony. Raport z warsztatów zamieszczony został na stronie www.perlycn.pl

Poprawiono: poniedziałek, 30, marzec 2020 17:04

Odsłony: 958

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy