Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Męczennika w Starochęcinach

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Męczennika w Starochęcinach

Tytuł operacji: Wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła pw. Św. Stanisława Męczennika w Starochęcinach

Kwota dofinansowania: 54 245, 00

Streszczenie: Operacja przyczyniła się do atrakcyjności gminy Chęciny, a tym samym obszaru LGD "Perły Czarnej Nidy". W ramach realizacji projektu została wykonana iluminacja ścian zewnetrznych kościoła, kopuły oraz dwóch wież.

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=17266

                                    Logotypy do mapy

 Projekt pt. „Wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła pw. Św. stanisława Męczennika w Starochęcinach ” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
   Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprawiono: czwartek, 23, czerwiec 2022 12:28

Odsłony: 198

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy