Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 2.1.2

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi  na konkurs w ramach przedsięwzięcia  2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego.

Szczegółowe informacje dotyczace wyników znajdują się poniżej:

Protokół  z zebrania Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru  2/2018/G - pobierz

Lista wniosków niespełniających warunków wsparcia - pobierz

Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski - pobierz

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista członków Rady  stowarzyszenia  biorących udział w ocenie w ocenie - pobierz

Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru - pobierz 

Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru - pobierz

 

 

Poprawiono: czwartek, 11, październik 2018 10:59

Odsłony: 930

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźnik - pobierz

UWAGA GRANTOBIORCY!!

W związku z wejściem w życie zmian w zakresie ochrony danych osobowych wraz z dokumentacją konkursową należy załączyć odpowiednie deklaracje zgody.

Klauzula 19.2 - pobierz

Klauzula do listy obecności na szkoleniu/warsztatach - pobierz

Klauzula do listy uczestników wydarzeń - pobierz

Poprawiono: środa, 27, czerwiec 2018 14:03

Odsłony: 914

Nabór wniosków na przedsięwzięcie 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego jest planowane na I połowę 2018 r.

Limit środków przeznaczonych na działanie to 100 000,00 złotych

Poprawiono: poniedziałek, 28, listopad 2022 09:27

Odsłony: 397

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy