Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej:

 Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 4/2017/G          

 Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia                                             

 Lista członków Rady stowarzyszenia biorących udział w ocenie w ramach naboru grantobiorców     

 Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru grantobiorców                       

 Lista wybranych grantobiorców w ramach naboru                                             

 Protokół zebrania Rady stowarzyszenia

 

 

 

 

Poprawiono: środa, 14, listopad 2018 11:20

Odsłony: 1078

Ogłaszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017/G na operacje w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźniki - pobierz

Poprawiono: czwartek, 23, listopad 2017 13:17

Odsłony: 1051

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy