Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Artykuły

Ogłoszenie o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”
działającej na terenie gmin:
CHĘCINY, MORAWICA, SITKÓWKA - NOWINY

wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13 stycznia 2012 roku  do  27 stycznia 2012 roku


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica w godz. 8.00 – 15.30

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2011 roku wynosi 408 250,40 zł.

W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, każdy z wniosków może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, które uzyskają minimum 30% punktów możliwych do zdobycia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 41 311 46 91 wew. 239.

 

Wniosek o przyznanie pomocy wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz
 
Ekonomiczny Plan Operacji wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz
Ekonomiczny Plan Operacji wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji (pdf) - pobierz
 
Lokalne kryteria wyboru z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (pdf) - pobierz
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
 
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości wersja Microsoft Excel (xls) - pobierz
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela  nieruchomości wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
 
Wzór formularza przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy