Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 2.1.1

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

Lista operacji wybranych - pobierz

Lista operacji zgodnych - pobierz

Protokół z zebrania Rady z dnia 05.01.2017 r. - pobierz

Protokół z zebrana Rady z dnia 21.12.2016 r. - pobierz

 

Poprawiono: czwartek, 12, styczeń 2017 11:50

Odsłony: 1398

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury


Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 14 listopada do 13 grudnia 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru operacji - pobierz

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy -pobierz

Zał. nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz

 Zał. nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych.pdf - pobierz

 Zał. nr 3 do umowy - zasady konkurencyjności wydatków.pdf - pobierz

 Zał. nr 4 do umowy - wskaźniki dla kar administracyjnych.pdf - pobierz

 Zał. nr 5 do umowy - kary administracyjne.pdf - pobierz

 Zał. nr 5a do umowy - kary administracyjne - ustawa z dnia 22 czerwca 2016.pdf - pobierz

 Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz

 

Wniosek o płatność i instrukcja

Wniosek o płatność - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

 

 

 

 

 

Poprawiono: poniedziałek, 13, listopad 2023 11:15

Odsłony: 2109

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy