Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Aktualności

Zebranie Rady

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż w dniu 26-08-2010  o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Morawica, odbędzie się drugie posiedzenie Rady stowarzyszenia w ramach  konkursu  413/2/2010  dotyczącego działania "Odnowa i rozwój wsi".

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4482

Konkurs "Przyjazna wieś"

W imieniu organizatora - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Tegoroczna edycja jest organizowana w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Zgłoszenia przyjmują Sekretariaty Regionalne KSOW do dnia 31.08.2010 r.  Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o konkursie, regulamin, kartę zgłoszeniową oraz wykaz podmiotów przyjmujących zgłoszenia. Więcej szczegółów na stronie www.ksow.gov.pl.
 
 
 
Ogłoszenie o konkursie - pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz
Regulamin konkursu - pobierz
Wykaz podmiotów - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 5263

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi zakończony”

Zakończył się nabór wniosków na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”,  który trwał od 19 lipca do 17 sierpnia bieżącego roku. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski złożone przez gminy będące członkami LGD, których łączny koszt realizacji wyniesie 6 166 122,94 zł. Każda z gmin wnioskuje o maksymalną kwotę zwrotu jaką może otrzymać w tym działaniu z środków LGD, a więc o 500 000,00 zł. W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano referentów poszczególnych wniosków i podjęto uchwałę o wykluczeniu z głosowania Radnych nie pozostających bezstronnymi w głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które wpłynęły do biura LGD wraz z tytułem projektu i całkowitymi kosztami realizacji, kosztami kwalifikowanymi i kwotą wnioskowaną:

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 4636

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy